Nativia – krmivo bez mykotoxinů

Co to jsou mykotoxiny a odkud se berou?

Evropský úřad pro bezpečnost potravin definuje mykotoxiny jako vysoce toxické metabolity produkované různými druhy plísní, především z rodů Aspergillus, Penicillium a Fusarium. Tyto plísně se za příznivé teploty a vlhkosti množí a mohou produkovat mykotoxiny. Úroveň poznání mykotoxinů rychle roste a v současné době je jich známo přes 1000 různých druhů.

Plísně, nemajíce ruce ani nohy, využívají mykotoxiny v podstatě jako chemické bojové látky, kterými vedou bitvy při obsazování nových území a při ochraně již obsazených území. Mykotoxiny pak nejčastěji vstupují do potravinového řetězceprostřednictvím kontaminovaných potravin a krmných plodin, především obilovin. Podle tvrzení FAO je až 25% celosvětové sklizně zemědělských plodin mykotoxiny napadeno.

pro-nam-vadi-mykotoxiny- 600x

Zdroj FOTO: Google

Jsou v krmivech pro psy a kočky?

I pro psy a kočky představují mykotoxiny potenciální ohrožení zdraví a je dostatek literatury, která dokumentuje, že suroviny používané v komerčních krmivech pro domácí zvířata, jsou jimi často kontaminovány. Je potřeba vzít v úvahu, že např. v suchých extrudovaných krmivech jsou obiloviny zastoupeny z 30% – 60%. Podle studie prof. Smithe z univerzity v kanadském Guelphu z loňského roku, dochází k posunu ve skladbě krmiv pro psy a kočky a stále více jsou v nich používány proteiny rostlinného původu. Taková krmiva mohou obsahovat více škodlivých toxinů než krmiva s obsahem proteinů z tradičních surovin – masa a ryb. Prof. Smith doslova říká: „Majitelé domácích zvířat mohou minimalizovat riziko mykotoxinů vyloučením levnějších krmiv, která s větší pravděpodobností obsahují rostlinné bílkoviny, kukuřici nebo pšeničná plnidla, a zejména ty s velkým množstvím otrub.“.

K dispozici jsou ale i výsledky z našeho regionu, např. studie z roku 2010 od kolektivu prof. Böhma z Veterinární univerzity ve Vídni. Jejich cílem bylo zjistit obsah mykotoxinů v komerčních krmivech pro psy. Ve vídeňských specializovaných obchodech nakoupili 76 druhů krmiv od dvaceti sedmi výrobců a v nich pak stanovovali obsah DONu, zearalenonu (ZEA), fumonisunů (FUM), ochratoxinu A (OTA) a aflatoxinů (AF). DON byl mykotoxinem s nejčastějším výskytem (nalezen v 83% vzorků, s maximem 1390 ppb), ZEA (pozitivních 47%, maximum 295 ppb), FUM (poz. 42%, maximum 568 ppb), OTA byl zachycen méně často (poz. 5%, maximum 4,7 ppb) a AF nebyl zachycen v žádném vzorku. Výsledky ukazují, že krmiva pro psy jsou často kontaminována mykotoxiny v nižších koncentracích, které by neměly vyvolat akutní mykotoxikózy, ale opakované a dlouhodobé působení i nízkých hladin mykotoxinů by mohlo pro psy představovat zdravotní riziko.

Asi nejobjektivnější obrázek celkové situace s mykotoxiny v krmivu pro domácí zvířata nabízí výsledky prezentovanéamerickou firmou Alltech. Ta v prováděných rozborech stanovuje obsahy 38 různých druhů mykotoxinů. Z výsledků za rok 2013 vyplývá, že v jednom vzorku krmiva se průměrně vyskytuje 9 různých mykotoxinů. Nejčastěji to byly fumonisiny (95%, s průměrným obsahem 2219,7 ppb), aspergilové mykotoxiny (84%, s průměrným obsahem 11,2 ppb), námelové toxiny (80%, s průměrným obsahem 5,6 ppb), trichotheceny skupiny B (73%, s průměrným obsahem 267,4 ppb), ochratoxiny (54%, s průměrným obsahem 2,6 ppb) a zearalonony (53%, s průměrným obsahem 14,5 ppb). Alltech ve svých stanoveních zároveň uvádí i tzv. ekvivalent velikosti rizika, který je souhrnným koeficientem naměřených hodnot jednotlivých mykotoxinů a jejich nebezpečnosti pro organismus. Nepříjemným zjištěním je, že toto číslo několikanásobně překračovalo doporučené hodnoty. Taková krmiva jsou méně chutná, mohou způsobovat úbytek hmotnosti, zažívací potíže a snížení úrovně imunity, které se může projevit také v nižší účinnosti vakcinačních programů.

Naše výsledky?

Právě laboratoře firmy Alltech v americkém Kentucky jsme vybrali k otestování našeho krmiva. Výsledek testu ukazuje, že z 38 zjišťovaných mykotoxinů jich bylo 36 pod detekčním limitem, tzn. že jejich množství v krmivu bylo tak malé (nebo žádné), že je nešlo vůbec stanovit. Dva druhy mykotoxinů stanoveny byly, ale jejich množství je tak malé, že zjištěné hodnoty jsou velmi hluboko pod hranicí tzv. nízkého rizika (na škále nízké, střední, velké riziko). Pro vaši lepší představu přikládáme i tabulky s průměrným výsledkem krmiv pro psy celosvětově, evropsky a také náš výsledek, ze kterého je lépe poznat naše výrazná odlišnost od běžně dosahovaných hodnot. V tabulkách je kromě jednotlivých obsahů také velmi důležitý poslední údaj, označený jako REQ, který vyjadřuje souhrnnou nebezpečnost všech mykotoxinů zjištěných v krmivu na základě jejich jednotlivých koncentrací a toho, jak moc jsou pro zvíře rizikové. Tento údaj nám vyšel 0.

Krmivo Nativia je z pohledu mykotoxinů opravdu „čisté“ a tato skutečnost pro nás představuje velkou konkurenční výhodu.

Obr.1 Průměrný výsledek testovaných krmiv pro psy a kočky za rok 2013 (vzorky z celého světa)

obr.1 -vsledky-svt  600x

Obr.2 Průměrný výsledek testovaných krmiv pro psy a kočky za rok 2013 (vzorky jen z Evropy)

obr.2 -vsledky evropa  600x

Obr.3 Výsledek Nativia Adult v roce 2014 

obr.3 -vsledky nativia  600x

 

článek převzat se souhlasem společnosti Nativia s.r.o., 

zdroj: http://www.nativia-pet.cz/cs/369-nativia-krmivo-bez-mykotoxinu

 

Vydáno v rubrice A zase ta krmiva

Označeno štítky , ,

Sdílejte:

Komentáře jsou uzavřeny